OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEBSHOPA KLIKNIME.HR

Poštovani kupci,

zadovoljstvo nam je predstaviti naš web shop Kliknime.hr. Želimo Vam ponuditi naše proizvode po najpristupačnijim cijenama I nadamo se da će svatko od vas na našoj stranici naći nešto za sebe.

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE KLIKNIME.HR

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB TRGOVINE

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web trgovine Kliknime.hr na web adresi https://www.kliknime.hr . Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ove uvjete I odredbe prije korištenja. Ove odredbe I uvjete prihvaćate elektronskim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini.

Opći uvjeti web trgovine Kliknime.hr sastavljeni su s skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o zaštiti potrošača te Zakonom o elektroničkoj trgovini koji su na snazi na području Republike Hrvatske.

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: AWT International d.o.o.
Sjedište: Slavonska avenija 52/a, 10 000 Zagreb
OIB :57159149897

ZNAČENJE IZRAZA U OVIM OPĆIM UVJETIMA

Prodavatelj- trgovačko društvo AWT International d.o.o. , Slavonska avenija 52a, 10 000 Zagreb, OIB   57159149897  koji djelatnost maloprodaje putem web shopa obavlja pod nazivom Kliknime.hr.

Korisnik " Kliknime.hr" - svaka osoba, pravna ili fizička, koja web stranicu "Kliknime.hr" koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac "Kliknime.hr"- svaka osoba koja je nakon pregleda I odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Korištenje " Kliknime.hr"- pristup stranici www.kliknime.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine.

Online kupnja ili web trgovina- ostvarivanje kupnje proizvoda putem stranice Kliknime.hr

Proizvodi - svi proizvodi koji su istaknuti na stranici www.kliknime.hr, a moguće ih je kupiti putem web trgovine.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE  

Nositelj svih prava na internet stranici www.kliknime.hr je trgovačko društvo AWT International d.o.o. ( u daljnjem tekstu Kliknime.hr). Korištenjem usluge Kliknime.hr , smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.

Ovi Uvjeti se primjenjuju na prava I obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu ( u daljnjem tekstu Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca I Kliknime.hr te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete I način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda , načina plaćanja, jamstva , reklamacija I povrata , dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka I druga pitanja vezana uz korištenje "kliknime.hr".

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca I Prodavatelja zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda.

Putem " Kliknime.hr"moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenje usluga web shopa Kliknime.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba I korištenje web shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava I obveze nastale takvim korištenjem , a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Korisnici " Kliknime.hr" dužni su dati točne, važeće I potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje od navedenog, ovlašćuje Prodavatelja da takvom korisniku uskrati pristup I ostvarenje kupnje putem stranice www.kliknime.hr.

Kliknime.hr je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih , druge podatke vezane uz web shop kao I sav ostali sadržaj   " kliknime.hr". Također, zadržava pridržava pravo ukidanja usluge I promjene sadržaja kao I ostalih usluga I podstranica koje su sastavni dio web shopa u svako doba I bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Kliknime.hr zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda I akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave te pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez prethodne najave, uključivo I djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao I pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja. U slučaju da Kliknime.hr greškom objavi pogrešnu cijenu, nije dužan prodati taj proizvod već će narudžba biti stornirana I proizvod ponuđen Kupcu po ispravnoj cijeni.

Kliknime.hr se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup "kliknime.hr" I podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja " kliknime.hr" ukoliko je ista nastala uslije protupravnih radnji trećih osoba , računalnih virusa I sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.  Kliknime.hr je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućuju korištenje " kliknime.hr".

Kliknime.hr se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost I/ili potpunost svih informacija I sadržaja koji se nalaze na "kliknime.hr" . Kliknime.hr zadržava pravo pogreške u opisu I slici proizvoda.

Kliknime.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške u opisima proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda I fotografije sa opisom proizvoda na ovim stranicama. Svi opisi se redovito provjeravaju I ažuriraju.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Kliknime.hr zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete bez prethodne najave.

Za slučaj sporova, primijenit će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje I s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost predavanja narudžbe.

Postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi I uvjeta korištenja web trgovine radi usklađivanja s promjenama zakona ili našim poslovnim potrebama. S obzirom da nismo u mogućnosti obavjestiti svakog korisnika o eventualnim promjenama, preporučujemo Vam da ovaj tekst pročitate prilikom ponovnog korištenja web trgovine kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

UVJETI PRODAJE

SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao I pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Kliknime.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom , zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika I Kliknime.hr , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracija korisnika na za to predviđenom mjestu na "kliknime.hr" uvijet je za ostvarivanje online kupnje.

Kupac također daje izričitu suglasnost da "Kliknime.hr" može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija I pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima I uslugama.

Predmet I svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem " Kliknime.hr" web trgovine uz plaćanje odgovarajuće cijene za birani proizvod. Ugovor se zaključuje sredstvima daljnske komunikacije ( Ugovor sklopljen na daljinu)  I to putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom , telefona s ljudskim posredovanjem I bez njega  te putem internet narudžbe web trgovine.

Ugovor stupa na snagu I obvezuje od trenutka kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja odabirom plaćanja I dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik web shopa Kliknime.hr.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge I odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci I korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Kliknime.hr zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Plaćanjem usluge smatra se da je sklopljen Ugovor između Kliknime.hr I korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenoj Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57 st 1. Zakona o zaštiti potrošača te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st 1. I 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac je ovlašten odabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima te proizvodima na akciji ( newsletter) .

RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 ( četrnaest ) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena , a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora , mora obavijestiti                                               Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka I to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ( za Web shop Kliknime.hr- AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52/a , 10 000 Zagreb , telefaksom na 01/2481 600 ili elektroničkom poštom na info@kliknime.hr u kojoj će korisnik navesti svoje ime I prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a  koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed , odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, umanjeno za troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada AWT, odnosno Web shop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca AWT može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu AWT INTERNATIONAL d.o.o. (Web shop Kliknime.hr), Slavonska avenija 52/a, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je AWT, odnosno Web shop Kliknime.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@kliknime.hr  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, te trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na info@kliknime.hr  kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01)2481500 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Trošak   dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje Vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

Trošak  dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda

Trošak  dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 4,50 €/33,91 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca

Za  iznos narudžbe iznad 66,36 € / 500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Web shop

Rok  isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na  zalihi, na području cijele Hrvatske je 3-5  radnih dana od dana  zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom. Iznimka su hrvatski otoci I mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu.

Dostavu vrši Prodavatelj putem svoje dostavne službe te angažiranjem odabrane kurirske službe.

U   slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za  izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za  korisnike

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati zaprimljenu pošiljku. Ukoliko zaprimljena pošiljka ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Web shop, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

  • na e-mail: info@kliknime.hr
  • na adresu: AWT INTERNATIONAL   d.o.o., Web shop Kliknime.hr , Slavonska avenija 52/a, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Web shop vrši prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Web shop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Web shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Kupac nema pravo na reklamaciju niti na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda ukoliko je došlo oštećenja proizvoda (npr. razbijena boca) isključivom krivicom kupca.

NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web shop prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Kliknime.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje pouzećem. Nakon što zaprimimo narudžbu, pripremit ćemo i poslati Vam paket, a naručeno ćete platiti gotovinom dostavljaču prilikom uručenja pošiljke.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Kliknime.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Kliknime.hr te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Kliknime.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi .

Kliknime.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga web shopa Kliknime.hr. Kliknime.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Kliknime.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Kliknime.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web shopa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Kliknime.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Kliknime.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Kliknime.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

KOMUNIKACIJA WEB SHOPA S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Web shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Prodaja alkoholnih pića

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.